איזה נכס אתה מחפש?

מבנה/מחסן בכנות

מבנה בכנות
להשכרה
סוג: מבנה תעשייה/מחסן
גודל:500-1000 מר בנוי.
כללי: מבנה איכותי לתעשייה ואחסנה כולל ספרינקלרים
ופריקה וטעינה.

מתאים לתעשייה, אחסנה והפצה.

גג בטון.

מיידי.