מבנה באזור אשדוד

 מבנה באזור אשדוד

למכירה
סוג: מבנה לתעשייה ואחסנה
גודל: 2200 מר בנוי על 7 דונם.
כללי: מבנה איכותי 2200 מר על מגרש עצמאי 7 דונם כולל ספרינקלרים.
מחסנים להשכרה במרכז