בחולון

בחולון

גודל:640מר
כללי: מבנה כולל ספרינקלרים וגישה תפעולית למשאיות,
מתאים לאחסנה שווק והפצה, תעשייה.
כניסה: מיידי .